Aartsen & Kiburg BV
Bedrijfsartsen
 

Borging van de kwaliteit van Zorg.

Aartsen & Kiburg is aangesloten bij de ZFB (de vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen), een onderdeel van de KNMG en de NVAB.
De Vereniging heeft een klachtenreglement voor zelfstandige bedrijfsartsen aangenomen.
De Klachtenprocedure heeft als doel werknemers een mogelijkheid te bieden hun klachten kenbaar te maken en deze netjes af te handelen. Naast genoegdoening en rechtvaardiging is de regeling bedoeld om kwaliteitsverbetering van de dienstverlening te bewerkstelligen.
De klachtenregeling is niet bedoeld voor het afhandelen van schadeclaims of als een mogelijkheid om een advies inzake arbeidsgeschiktheid te herroepen of een oordeel te geven over de reintegratie-inspanning. Evenmin worden adviezen, gegeven aan een werkgever, inhoudelijk heroverwogen of beoordeeld. De Klachtencommissie behandelt geen klachten die zij beschouwt als een verzoek om een second opinion. 
Voor deze adviezen kan in overleg een second opinion geregeld worden bij een collega. Ook is het altijd mogelijk om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen als het om reintegratie-adviezen gaat.